SELVITYKSET / surveys
2010-11
Rajamäen tehtaat 1888-1959, radanvarren tehdaskokonaisuus
(Erkki Huttunen 1934-39, Einari Teräsvirta 1955-82)
rakennushistoriaselvitys ja arvotus, Rajamäki Altia Oyj.