SELVITYKSET / surveys
2012
Mytäjäisten varikkoalue
rakennushistoriaselvitys,
Lahti, Senaattikiinteistöt Oy.