SELVITYKSET / surveys
2009-10
Sunilan tehdasalue, rakennushistoriaselvitys 2010,
osa II (Alvar Aalto 1936-1961,
Gripenberg & Co 1962-) kaikki tehdasrakennukset koostava selvitys
ja rakennusten arvotus, Kotka, Stora Enso Oyj, Sunilan tehdas.