SELVITYKSET / surveys
2007
Vantaan ostoskeskukset 1961-1986
.
30 kohteen rakennushistoriallinen sektori-
inventointi ja arvotus, Vantaan kaupunki.