SELVITYKSET / surveys
2009-10
Töölön kirjasto (Aarne Ervi 1971),
rakennushistoriaselvitys 2009,
Helsinki, HKR-rakennuttaja.